ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНИ МАШИНИ – Mitsubishi Electric

Решения за за обемна и нишкова ерозия комбиниращи икономическа изгодност и прецизност. В богатия спектър машини на лидера в световен мащаб ще намерите решения, които ще спомогнат на вашата фирма да премине в едно по-високо ниво на развитие.

English Flag English Version German Flag German Version Flag Hofmann Consult
A map of europe

Ерозийнна техника

Ерозийната техника (EDM), която е позната още под наименованието електроерозийна техника, е развита главно в две направления : обемна и нишкова ерозия. Това е производствен процес, използуващ ел. разреждане (искра), оттнемаща материал от обработвания детайл , за постигане на определена, желана форма. Постига се чрез подаване на ел. напрежение между два електрода, в среда на флуид /диелектрик /, водещо до разреждане във формата на искра.

Единият от двата електрода е електроден инструмент, а другият е детайла. Разреждането се извършва в пространството между двата електрода: инструмент и детайл. Над едно определено напрежение, електрическото поле в диелектрика между двата електрода предизвиква процес, наподобяващ пробива на кондензатор. Разреждането под формата на искра поражда отнемането на материал, както от електрода/ инструмент, така и от електрода / детайл. Променливото напрежение между електродите спомага за изплакването на отнетите частици материал от междуелектродното пространство, за възстановяване на диелектричните своиства на флуида. Зададента разлика в потенциалите между електродите дава възможност да бъде започнат следващия цикъл на разреждане.

При закупуването на електроерозийни машини/ EDM / основни фактори са, както ниските производствените разходи ( разход на елктроерозийна нишка, разход на ел. енергия), така и ниските разходи за поддръжка. Съотношението: цена / производителност / качество са от решаващо значение. Едно значително предимство на нишковите електроерозийни машини от нова генерация е автоматичното вдяване на нишката в случай на скъсване. Машините са със солидна конструкция, с най-голямата възможна стабилност на процеса, доказли се във времето и с дълъг експлоатационен живот.

Quickselect

Welcome to our quick navigation. Here you can directly select a topic that you are particularly interested in. You will then be directed to this topic.

Send us a Question

Fields marked with a * are mandatory.

Contact Us

Mitsubishi Electric Europe B.V.
German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen

Sales
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com

Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com

Applications
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com

Spareparts
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com