Elektroerozivní obráběcí stroje od Mitsubishi Electric

Řešení hloubení a drátového řezání, která kombinují ekonomiku a přesnost. Objevte nové možnosti od světového lídra, které vaší společnosti pomohou, posunout se na další úroveň.

English Flag English Version German Flag German Version Flag EDM Trade s.r.o.
A map of europe

Eletroerozivní obrábění

Eletroerozivní obrábění (EDM), také známé jako jiskrové obrábění, existuje ve dvou hlavních formách – hloubení a drátové řezání. Je to obrábění, které používá elektrický oblouk k úběru materiálu na obrobku a tím dosažení požadovaného tvaru. Pomocí napětí a proudu dochází k výboji mezi dvěma elektrodami v dielektrické kapalině.

Jedna z těchto elektrod je nástroj a druhá je obrobek. Oblouk je vytvářen v mezeře mezi těmito dvěma elektrodami (mezi nástrojem a obrobkem). Při určitém napětí umožní elektrické pole v dielektriku mezi elektrodami průtok proudu – proces na stejném principu, jako je vybíjení kondenzátoru.Výboj způsobí úbytek materiálu jak na nástroji, tak na obrobku. Protože je napětí přerušováno, dielektrikum vtéká do mezery mezi elektrodami, čímž dochází k vyplachování vyerodovaných částic a zároveň k odizolování obou částí. Tento proces znovu obnoví rozdíl potenciálů mezi elektrodami, čímž může být znovu zahájen cyklus výboje.

Při pořizování EDM technologie jsou důležitým faktorem nízké provozní náklady (spotřeba elektřiny, drátu) stejně jako minimální údržba. Poměr cena – výkon je rozhodující! Nepostradatelnou funkcí moderních strojů je systém automatického navlékání i v místě přetržení drátu. V konečném důsledku jsou to robustně postavené stroje, které obstojí v testu času, kdy nabízejí nejvyšší spolehlivost v dlouhodobém horizontu.

Quickselect

Welcome to our quick navigation. Here you can directly select a topic that you are particularly interested in. You will then be directed to this topic.

Send us a Question

Fields marked with a * are mandatory.

Contact Us

Mitsubishi Electric Europe B.V.
German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen

Sales
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 6120
edm.sales@meg.mee.com

Service
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7600
edm.hotline@meg.mee.com

Applications
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7700
edm.applikation@meg.mee.com

Spareparts
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 7500
edm.parts@meg.mee.com